Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die steeds meer gebruikt wordt. Voor Sallandse Wegenbouw is dit iets wat wij doodnormaal vinden. MVO zit verankerd in het bedrijf, in de mensen. Noaberschap noemen wij dat; zorg dragen voor onze omgeving, zowel voor mens als milieu. Als bouwers zijn wij makers die houden van een praktische invulling. Zo ook op het gebied van MVO. Sallandse Wegenbouw vertaalt onderwerpen als duurzaamheid, sociaal return on investment, maatschappelijke inzet en circulair bouwen naar oplossingen die praktisch zijn en daardoor daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Duurzaamheid

Als bedrijf kunnen wij waarde toevoegen op veel andere gebieden dan alleen werkgelegenheid en euro’s. Deze verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Helaas is duurzaamheid een containerbegrip geworden. Sallandse Wegenbouw wil zich onderscheiden en een stap meer zetten door op een maatschappelijk verbeterde manier te ondernemen. Als MKB bedrijf gaan wij spaarzaam om met onze mensen, het milieu en onze eigen portemonnee. Echte stappen in de goede richting zetten we op basis van vertrouwen en samenwerking. Op deze wijze kunnen we ook meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers.

Over klimaatverandering, CO-2 & circulair bouwen

Klimaatverandering ontwikkeld zich sneller dan ooit, door het toedoen van de mens. Om het klimaatprobleem tegen te gaan is er verandering nodig in de gehele infra sector. Verandering die de Sallandse Wegenbouw graag in gang wil zetten. Waarom wij dat willen doen?  Simpel, wij willen de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. Sallandse Wegenbouw doet dit door energie uitstoot te reduceren en het grondstoffenprobleem tegen te gaan door circulair te bouwen. In 2050 willen wij compleet CO2 neutraal en circulair bouwen. Die wereld van morgen begint vandaag, waarbij elke stap in de goede richting er één is. Meer informatie over circulair bouwen vind je op Sallandse Circulair en ook is er meer te lezen over onze CO2- en energiereductie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij ons om de hoek maken we onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. Sneeuwruimen bij seniorenwoningen in tijden van vorst bijvoorbeeld. Of klussen bij instellingen en op scholen. Onze medewerkers zijn daarnaast zelf ook actief voor verenigingen, kerk of andere instellingen. ‘Onbewust’ selecteren we daarop. Omdat maatschappelijk betrokken mensen flexibel zijn en gewoon beter en prettiger presteren in teamverband.

De jeugd heeft de toekomst. Reden om jaarlijk s groep 8 van een basisschool een kijkje in onze keuken te geven. Tijdens zo’n ‘beroependag’ komen alle facetten van ons werk voorbij. Werk in uitvoering uiteraard, maar ook de commerciële en bedrijfsmatige kant en de mens achter het werk. Leuk voor de jongelui, maar zeker ook voor ons!

Speciale aandacht voor speciale werknemers

Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt, ook als daar extra begeleiding voor nodig is. In de organisatie worden extra werkplekken vrij gehouden/gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien het als een enorme uitdaging op onze eigen wijze het beste uit die persoon te halen. Een investering die de moeite waard is. Als erkenning voor deze inspanningen was Sallandse Wegenbouw de eerste aannemer met een PSO certificaat en in november 2017 kreeg Sallandse Wegenbouw het certificaat “Werkpakt” toegekend.

Gezien onze visie voor praktisch resultaat zijn wij in 2019 het werk-leerbedrijf “Dynamisch Op Weg” gestart in samenwerking met het ROC van Twente en Stichting de Kern. Bij Dynamisch op Weg kunnen leerlingen onder begeleiding van een job coach werkervaring op doen. Mensen zonder startkwalificatie krijgen zo een opstap naar werk. Meer weten? Neem een kijkje op onze Dynamisch Op Weg pagina.

Rioolkinderen… Hoe lang nog?

Als wij denken aan mensen, denken wij ook aan rioolkinderen in Roemenië die we een warm hart toedragen. Al jarenlang zetten wij ons in voor de stichting S.O.S. Straatkinderen. Bij de opening van ons nieuwe pand in 2014 hebben we de stichting een gezinsvervangend tehuis met 4.000 m2 bouwgrond kunnen schenken dankzij vele giften en een eigen bijdrage. Dit tehuis biedt permanent onderdak aan zes kinderen van de straat. Als Sallandse Wegenbouw zijn we trots op de resultaten die S.O.S. Straatkinderen in de loop der jaren heeft behaald. Daarnaast zijn we er trots op dat dit goede doel leeft onder onze medewerkers. We voelen ons bevoorrecht dat we onze bijdrage kunnen en mogen leveren om er samen voor te zorgen dat de rioolkinderen in Constanta een betere toekomst krijgen.