In opdracht van de gemeente Hof van Twente heeft de Sallandse Milieu en Advies de sanering van fase 2 aan de 1e Zomerdijk uitgevoerd.

  • LocatieDiepenheim
  • Jaar2019
  • OpdrachtgeverGemeente Hof van Twente
Terug naar overzicht

Nadat begin 2019 fase 1 door Sallandse Milieu en Advies is uitgevoerd zijn we eind september 2019 gestart met fase 2. Het laatste gedeelte van het puinpad van de inrit naar de 1e Zomerdijk 3-5 in Diepenheim werd hierbij aangepakt. Mede door de kennis en ervaring uit fase 1 zijn de werkzaamheden voorspoedig van start gegaan. De samenwerking met onze opdrachtgever, omwonenden en de milieukundige aannemer is prima verlopen. Er werd zowel reinigbaar als niet reinigbaar asbesthoudend materiaal aangetroffen, waaronder pulp. De werkzaamheden zijn tijdens winterse omstandigheden bijna volledig uitgevoerd onder het strengste veiligheidregiem, met als gevolg dat er gewerkt werd met adembescherming (volgelaatsmasker met aanblaasunit). Na afloop van de sanering is het terrein aangevuld met grond en-/of puinverharding, waardoor het toegangspad weer in oude staat is hersteld. Het project is binnen 4 weken na aanvang afgerond, in totaal is circa 450 ton asbesthoudend materiaal afgevoerd, waarvan 120 ton asbestpulp.

Gerelateerde projecten