In opdracht van de gemeente Hof van Twente heeft de Sallandse Milieu en Advies de sanering van het puinpad uitgevoerd. Het puinpad is een toegangsweg voor 2 woningen aan de Zomerdijk.

  • LocatieDiepenheim
  • Jaar2019
  • OpdrachtgeverGemeente Hof van Twente
Terug naar overzicht

In februari zijn we gestart met de werkzaamheden onder  milieukundige begeleiding van Ortageo. Om de bereikbaarheid te garanderen is een rijplatenbaan door de weilanden aangelegd zodat de bewoners goed bereikbaar waren. De verontreiniging in het puinpad betrof asbesthoudend puin en asbestpulp.

De werkzaamheden zijn na de vorstperiode op 11 februari 2019 begonnen. Na het inrichten van het werkterrein met afzettingen, borstelplaats en een decontaminatie-unit, en het aanbrengen van boombescherming bij de bomen langs het pad,  hebben wij het puinpad ontgraven. De verontreinigde puin en pulp is afgevoerd naar Attero te Wilp. Na ontgraven van het puinpad zijn de wanden en de bodem gekeurd.  De verontreiniging bleek zich verder uit te strekken dan op basis van het onderzoek kon worden aangenomen. Ook een kabelsleuf bleek verontreinigd te zijn, en ook een aantal wanden waren nog verontreinigd. De saneringswerkzaamheden kregen dus een vervolg. Omdat ook sterk verontreinigde grond moest worden ontgraven, moest eerst een Niet-reinigbaarheidsverklaring worden verkregen.  Ook deze grondstroom kon door Attero verwerkt worden. Voor de aanvullende werkzaamheden is extra materieel ingezet. De kabelsleuf werd met een minikraan ontgraven, en transport binnen het werkgebied vond plaats met een midishovel. De bomen werden gespaard. Rondom de wortels werd folie aangebracht als scheiding tussen de schone grond en de mogelijk nog verontreinigde grond tussen de boomwortels. Op 12 maart 2019 werd de laatste verontreinigde grond afgevoerd. Na het aanvullen van het puinpad werden de werkzaamheden naar tevredenheid van opdrachtgever en aanwonenden opgeleverd.