In de periode van november 2019 tot eind januari 2020 zijn de bermen aan de Pluimersdijk in Diepenheim gesaneerd.

  • LocatieDiepenheim
  • Jaar2020
  • OpdrachtgeverGemeente Hof van Twente
Terug naar overzicht

In opdacht van de Gemeente Hof van Twente heeft Sallandse Wegenbouw de bermen langs de Pluimersdijk in Diepenheim gesaneerd. In verband met de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bermen langs beide kanten van de weg, en de geplande aanleg van een glasvezel kabel zijn de bermen opgeschoond vanwege de gezondheidsrisico’s. Een leuke en uitdagende klus, met name vanwege de beperkte voorbereidingsperiode en de hoogwaardige eisen vanuit de opdrachtgever met betrekking tot veiligheid, bereikbaarheid omwonenden en communicatie met de betrokken partijen. Voordat we zijn gestart met de werkzaamheden zijn hiervoor diverse werkplannen opgesteld en is vooraf een opname gedaan van alle objecten rondom de Pluimersdijk van de woningen en infra rondom. Om schade aan het wegdek van de Pluimersdijk te voorkomen is gekozen om de gehele Pluimersdijk te voorzien van een rijplatenbaan, met daarnaast een restrictie van maximaal 10 ton belading van materieel en vrachtauto’s, om schade aan het wegdek te voorkomen. Deze restrictie zorgde voor creatieve uitvoeringswijze waarbij de grond middels containers is aan- en afgevoerd. Om de bereikbaarheid voor omwonenden te waarborgen zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, daarnaast is onze communicatiemedewerker betrokken geweest bij dit project om draagvlak te behouden, deze inzet is door velen als zeer positief ervaren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van november 2019 tot eind januari 2020, in verband met de krappe uitvoeringsperiode waren we genoodzaakt om op meerdere locaties tegelijk saneringswerkzaamheden uit te voeren. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd onder veiligheidsklasse Zwart Niet Vluchtig, daar waar nodig is gebruik gemaakt van adembescherming. Na afloop zijn de bermen hersteld en daar waar nodig voorzien van een bermverharding, ook zijn de inritten van de omwonenden opnieuw herstraat. In totaal is 3.650 ton asbesthoudende grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De samenwerking met de milieukundig begeleider was hierbij zeer positief.

Gerelateerde projecten