In oktober 2011 is gestart met de sanering van de Waterschouw te Assendelft. Op basis van onderzoeksrapporten is het contract met een vaste aanneemsom tot stand gekomen. De projectontwikkelaar wil de locatie ontwikkelen voor woningbouw (130 woningen).

  • LocatieAssendelft
  • Jaar2012
  • OpdrachtgeverProjectontwikkelaar
Terug naar overzicht

De locatie is in het verleden verontreinigd door diverse bedrijfsactiviteiten en door de toepassing van ophoogmaterialen. Hierdoor zijn er asbesthoudend puin, zware metalen en minerale olie aangetroffen. Wij verzorgden het totale saneringstraject voor onze opdrachtgever: van het aanvragen van vergunningen, milieukundige voorbereiding en begeleiding tot de verklaring van geschiktheid van de grond.

De sanering is uitgevoerd in een periode van 6 maanden. In dit tijdbestek is 6.000 m3 verontreinigde grond afgevoerd, is er een leeflaag aangebracht en is de grondwatersanering uitgevoerd. Een deel van het puin is op locatie bewerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik in de fase van het bouwrijp maken.

In mei 2012 is de sanering geheel afgerond binnen de gestelde kaders. Daarna is gestart met de volgende fase: het bouwrijp en woonrijp maken van het project Waterschouw.

Gerelateerde projecten