In verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond rondom het gebouw én asbesthoudend materiaal in het gebouw, was het noodzakelijk om deze eerst te verwijderen alvorens de sloop van het gebouw en de geplande nieuwbouw van start kon gaan.

  • LocatieHaarle
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverParticulier
Terug naar overzicht

In het voorjaar van 2017 heeft Sallandse Milieu en Advies een opdracht ontvangen voor het uitvoeren van sloop en saneringswerkzaamheden van de Mölle aan de Molenweg in Haarle. Het pand is tientallen jaren in het dorp gebruik geweest door allerlei verenigingen en organisaties; van KPJ, muziekbandjes, hobbyclubs, kinderopvang tot scouting. In verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond rondom het gebouw én asbesthoudend materiaal in het gebouw, was het noodzakelijk om deze eerst te verwijderen alvorens de sloop van het gebouw en de geplande nieuwbouw van start kon gaan. De inpandige asbestsanering is in samenwerking met Pongers Pricisiesloop uitgevoerd. De buitensanering met een omvang van ruim 100 m3 is geheel in eigen beheer uitgevoerd. De milieukundige begeleiding was in handen van Van der Poel. Na afloop van de buitensanering is het terrein aangevuld met schone grond. Tijdens de sloopwerkzaamheden van de 3 resterende stacaravans op het terrein heeft men opnieuw asbesthoudend materiaal aangetroffen, waarna de werkzaamheden tijdelijk stil zijn gelegd. Nadat het asbesthoudende materiaal onder saneringscondities was verwijderd kon men de sloopwerkzaamheden hervatten.