Sallandse Milieu en Advies heeft op twee locaties in het oosten van de provincie Overijssel saneringswerkzaamheden uitgevoerd voor de provincie.

  • LocatieOverijssel
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverProvincie Overijssel
Terug naar overzicht

In opdracht van de provincie Overijssel zijn er in de Gemeente Losser op twee locaties saneringswerkzaamheden verricht. Het betreft een perceel aan de Ruhenbergerweg te Overdinkel en een perceel aan de Gronausestraat te Glane.

De werkzaamheden zijn gestart aan de Gronausestraat met het verwijderen van het asbesthoudende puinmateriaal circa 30m3 onder veiligheidsklasse 3T, nadat analytisch is aangetoond dat het asbestmateriaal was verwijderd is het overige terrein onder veiligheidsklasse: Basisklasse verder ontgraven. In totaal is er circa 440 m3 grond/puin afgevoerd, en is het perceel aangevuld met schone grond.

De werkzaamheden aan de Ruhenbergerweg bestonden uit het verwijderen van de asbesthoudende puinstort met een omvang van circa 50m3. Nadat de asbestverontreiniging verwijderd was is men gestart met de ontgraving van het overige terreindeel en de puinweg. In totaal is er circa 370 m3 grond/puin afgevoerd en is het cunet aangevuld met zand en een toplaag van teelaarde. Om de ontgraving in den droge uit te voeren was bronbemaling noodzakelijk.