Hoe moet je te werk gaan als opdrachtgever als je in een rioolvervanging de een asbesthoudende kit tegenkomt? Hierbij het advies van Sallandse Milieu en Advies:

  • DivisieMilieu en Advies
  • Datum08 oktober 2021
Terug naar nieuws overzicht

Stap 1: Analyseren data

Welke revisie gegevens zijn er van het op te breken riool bekend?  Denk hierbij aan rioolrevisie, video-inspectie en overige aanleg gegevens.

Stap 2: Asbestinventarisatie 

Als uit de analyse blijkt dat het riool asbestverdacht is, dan zal een inventarisatie moeten worden uitgevoerd. Dit moet worden uitgevoerd door een bedrijf in het bezit van een procescertificaat asbestinventarisatie. De asbestverdachte materialen worden bemonsterd en geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. Indien asbest wordt aangetoond, volgt uit de SMA-rt* veelal de risicoklasse 2. Dit houdt in dat als er geen verder onderzoek wordt uitgevoerd, de op te breken riolering door een bedrijf met een procescertificaat asbestverwijdering moet worden uitgevoerd.

Stap 3: Blootstellingonderzoek 

De risico-klasse kan herzien worden. Middels blootstellingsonderzoek kan het risico nader geanalyseerd worden. Het blootstellingsonderzoek houdt in dat de sanering op kleine schaal wordt uitgevoerd. Waarbij de hoeveelheid vrijkomende asbestvezels worden gemeten. Als de concentratie onder de normen ligt, kan de risicoklasse worden afgeschaald naar risicoklasse 1. De uitvoering van de sanering wordt dan eenvoudiger en minder kostbaar.

(Tot op heden blijkt dat het blootstellingsonderzoek leidt tot een lagere klasse. Stichting Rioned verzamelt informatie van verschillende onderzoeken. Waardoor het wellicht mogelijk wordt om in de nabije toekomst bij het saneren van asbesthoudende voegenkit onder risicoklasse 1 te laten vallen zonder aanvullend blootstellingsonderzoek.)

Stap 4: Verwijderen en afvoeren riolering met asbesthoudende kit

Als aangetoond is dat de asbestsanering in klasse 1 valt, kan het riool door vakbekwame en geïnstrueerde medewerkers onder toezicht worden verwijderd en afgevoerd. Tijdens dit verwijderen moet er beschermende kleding worden gedragen en moet het opgebroken riool opgeslagen en afgevoerd worden in een asbestcontainer. Na het verwijderen moet het gebied worden vrijgeven door een deskundige (opleiding, ervaring). Hierna kan de nieuwe riolering worden aangebracht onder normale condities.

Wat kan de Sallandse Wegenbouw voor u beteken in bovenstaande proces?

We hebben ervaring opgedaan in meerdere projecten, o.a. project Assen (zie foto’s). Ons personeel (afdeling Milieu en Advies) is opgeleid zodat we het gehele proces voor u kunnen organiseren en uitvoeren.

*SMA-rt = Stoffen Manager Asbest Risico Techniek. Dit is een risico indelingstechniek, een digitaal systeem voor het bepalen van risicoklassen asbest. Alleen gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen SMA-rt rapportages verwerken.