Sallandse Milieu en Advies heeft alles in huis om milieuproblematiek tot de bodem op te lossen; bodemonderzoeken, grondig advies over bodemverontreiniging, milieuvergunning, milieuzorgsysteem en over afzet en hergebruik van grond-, bouw en afvalstoffen.

  • Divisie
  • Datum26 oktober 2021
Terug naar nieuws overzicht

“Ons vak is een dynamische materie. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe omgevingswet die de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit vervangt.” Lees hieronder de scan van het hele artikel: