Bij de afgraving van het gebied zijn sporen uit het verleden bloot gelegd waaronder een uitwateringsschutsluis uit 1870 die uniek is in Nederland.

  • Divisie
  • Datum09 november 2016
Terug naar nieuws overzicht

Tijdens de werkzaamheden bij de parkeergarage aan de Noordweg in Kampen is er tijdens de graafwerkzaamheden een oude unieke schutsluis gevonden. Bij de afgraving van het gebied zijn sporen uit het verleden bloot gelegd waaronder een uitwateringsschutsluis uit 1870 die uniek is in Nederland.

De sluis verbond de Stadsgracht bij de Buitensingel met de Nieuwe Buitenhaven.  In 1939 heeft de toenmalig directeur van gemeentewerken in Kampen geconstateerd dat de deuren van de sluis aan de Noordweg aan een ingrijpende reparatie toe waren. Vervolgens is de sluis vervangen door een duiker. In geval van droogte was de polder Broeken en Maten dan aangewezen op aanvoer van water van deze duiker.

Na de ruilverkaveling in 1960 kon het water voor de polder Broeken en Maten uit het Veluwenmeer komen en was de polder niet meer afhankelijk van het water uit de sluis. Vervolgens kon de sluis worden gesloopt en werd de Stadsgracht gedempt. Nu blijk echter dat de sluis niet volledig gesloopt was.