Sallandse Milieu en Advies adviseert in bodemverontreiniging en verzorgt het complete traject van onderzoek tot einde sanering. De installaties zijn geschikt voor het zuiveren van het grondwater dat verontreinigd is met vluchtige stoffen (o.a. vluchtige aromaten en chloorkoolwaterstoffen). Wij bieden deze installaties ook te huur aan.

  • DivisieMilieu en advies
  • Datum05 mei 2021