Op en rond de locatie van Avia in Enschede is een grondwatersanering uitgevoerd. Doel van de sanering was het verminderen van de grondwaterverontreiniging en het voorkomen van de verplaatsing van de op het terrein aanwezige verontreiniging door de uitvoering van infrawerkzaamheden in de directe nabijheid van de locatie.

  • LocatieEnschede
  • Jaar2013
  • OpdrachtgeverAvia Enschede
Terug naar overzicht

Aan de Kanaalstraat is een schermbemaling aangebracht en op het terrein zijn 2 deepwells geplaatst. Het met olie en benzine verontreinigde grondwater is gezuiverd met de striptoren. Hiervoor is onze grondwaterzuiveringsinstallatie, de turbostripper, geïnstalleerd. De saneringswerkzaamheden werden uitgevoerd in een periode van 40 dagen.