Op verzoek van gemeente Assen is op 9 locaties een asbestinventarisatie uitgevoerd. Op basis van de beschikbare informatie had gemeente Assen het vermoeden dat mogelijk asbesthoudende kit was toegepast in de verbindingen tussen rioolbuizen in verschillende wijken.

  • LocatieAssen
  • Jaar2021
  • OpdrachtgeverGemeente Assen
Terug naar overzicht

In Assen werd tijdens projecten geconstateerd dat er asbesthoudende voegenkit is gebruikt bij de aanleg van riolering in het verleden. Dit is onder andere aangetroffen bij zowel greshuis- en kolkaansluiting als ook in het betonriool. Uit informatie van Rioned is gebleken dat asbesthoudende kit veelal is toegepast in riolering die is aangelegd in de periode 1945 – 1993. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente geïnventariseerd welke rioleringsprojecten er gepland zijn, waar mogelijk asbesthoudende kit kan worden aangetroffen. Inmiddels is op 9 plekken de voegenkit verwijderd en geïnventariseerd en werd de risicoklasse bepaald met SMA-rt.

SMA-rt =  Stoffen Manager Asbest Risico Techniek. Dit is een risico indelingstechniek, een digitaal systeem voor het bepalen van risicoklassen asbest. Alleen gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen SMA-rt rapportages verwerken.

Als opdrachtgever kunt u in de bovenstaande situatie 4 stappen ondernemen: 1. Analyseren data, 2. asbestinventarisatie, 3. blootstellingonderzoek en 4. het verwijderen en afvoeren riolering met asbesthoudende kit.

Uitgebreide uitleg van de stappen is te vinden op de nieuws pagina van Sallandse Milieu en Advies.