De grondwerkzaamheden met een omvang van ruim 15.000 m3 zijn onder het strengste veiligheidsregime (3T) uitgevoerd en dat alles binnen een uitvoeringsperiode van nog geen 10 weken.

  • LocatieKampen
  • Jaar2016
  • OpdrachtgeverHegeman Beton- en Industriegebouw
Terug naar overzicht

Aan de rand van het oude centrum in Kampen is het terrein rondom de voormalig gasfabriek geheel vernieuwd. In opdracht van Hegeman Beton- en Industrie heeft Sallandse Milieu en Advies de bodemsanering en terreininrichtingswerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden waren onderdeel van het werk ‘Nieuwbouw Parkeergarage Buitenhaven’. Omdat er vroeger een gasfabriek op deze locatie heeft gestaan was vooraf bekend dat de bodem sterk verontreinigd zou zijn. De grondwerkzaamheden met een omvang van ruim 15.000 m3 zijn onder het strengste veiligheidsregime (3T) uitgevoerd en dat alles binnen een uitvoeringsperiode van nog geen 10 weken. Nadat de bodem was opgeschoond is Hegeman gestart met de nieuwbouw van de parkeergarage. Ondertussen werden er door verschillende NUTS bedrijven en de Sallandse Wegenbouw werkzaamheden uitgevoerd rondom het terrein. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het omleggen van kabels en leidingen, de aanleg van nieuwe riolering, bestrating en groenstroken. De oplevering van het werk was eind 2018