Sallandse Milieu en Advies heeft het complete traject, van vooronderzoek, aanvragen van de benodigde vergunningen, de milieukundige begeleiding,  tot en met het afvoeren van het complete traject voor de gemeente uitgevoerd.

  • LocatieBarneveld
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Barneveld
Terug naar overzicht

In opdracht van gemeente Barneveld heeft Sallandse Milieu en Advies met asbest verontreinigde grond gesaneerd. De grond was gelegen in een depot, dat deels verontreinigd was. De verontreinigde grond is selectief ontgraven en afgevoerd naar een verwerker. De overgebleven grond heeft Sallandse Milieu en Advies, na het uitvoeren van een partijkeuring, afgevoerd t.b.v. hergebruik.  Sallandse Milieu en Advies heeft het complete traject, van vooronderzoek, aanvragen van de benodigde vergunningen, de milieukundige begeleiding,  tot en met het afvoeren van het complete traject voor de gemeente uitgevoerd.